entrée

Avokatures KDBT & Associés

E themeluar në 1 maj 2011, zyra « KDBT & Associés » (KDB Avocats dëri në 31 dhjetor 2014), është një zyrë e avokaturës në qytetin e Lausanne-së.

E përbërë nga avokat dinamik, të pasionuar nga Drejtësia dhe lakmitar nga sfidat, të gjithë me prëardhje, kultura dhe horizonte të ndryshme, zyra « KDBT & Associés » bën pikë të nderit të kupton kërkesat e klientavë dhe të përgjigjët nevojavë e tyre për të siguruar sa mä mirë mbrojtjën e interesavë të tyre.

Formacionet dhe përvojat profesionale të shumta dhe të ndryshme të secilit partner përmban që zyra është e matur të propozon shërbime këshillimore dhe mbështetje ligjore në shumë fusha, por edhe të përfaqëson

klientat e vetë para autoritetevë gjyqësore ose administrative të kantoneve të ndryshme, kryesisht frëngjisht-folëse.